დაფინანსება

კახა კუკავა: სავალდებულო ვაქცინაცია

ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მოთხოვნებს

პეტიციები

განცხადებები