დაფინანსება

ფინანსები

გახდი

შემომწირველი

ბოლო 10

წლის შემოწირულობები

834600 
2012
30753 
2013
36 
2014
35032 
2015
4221 
2016
2400 
2017
41496 
2018
84825 
2019
552035 
2020
8286 
2021