დაფინანსება

სამდივნო

თენგიზ ომანიძე

თენგიზ ომანიძე

თავმჯდომარის მოადგილე
ტელეფონი: 599 96 80 88
ნინო ჯურხაძე

ნინო ჯურხაძე

სამდივნოს წევრი
ტელეფონი: 593 50 54 44