დაფინანსება
პეტიციები
რაჭის ტყის მოვლა

რაჭის ტყის

მოვლა

რაჭის მოსახლეობა ითხოვს, გაიცეს მათზე ნებართვა რომ გამოხშირვის მიზნით მოიჭრას დაავადებულები ხეები სატყეო სამსახურის ზედამხედველობით და მერქანი განაწილდეს ადგილობრივ მცხოვრებლებზე, თითო ოჯახზე - 25 მ3-ის ოდენობით.

რაჭის ტყეები წარმოადგენს ბუნებრივ სიმდიდრეს როგორც ადგილობრივი მოსახლეებისთვის, ასევე მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ტყეს ხშირად სჭირდება გაჯანსაღება, ხოლო ადგილობრივ მოსახლეობას - ხის მერქანი, რათა დაიკმაყოფილოს ყოველდღიური საჭიროებები, მაგრამ ეს მოქმედებები ისე უნდა განხორციელდეს რომ არ ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს. ტყე ცოცხალი ორგანიზმია და ხშირად სჭირდება განახლება. როდესაც ტყე ძალიან ხშირი ხდება, ხეების ნაწილს საარსებოდ არ ჰყოფნის ნიადაგი და იწყებს ხმობას, რა დროსაც საჭიროა მისი გამოხშირვა, ანუ იმ ხეების მოჭრა, რაც ისედაც გახმება. აღნიშნული პროცესი არ განხორციელებულა 20 წელია. 

მოაწერე ხელი

პეტიციას

მოაწერე ხელი

პეტიციას

მოაწერე ხელი

სულ ხმა: 9

სახელი / გვარი:
ქალაქი / მუნიციპალიტეტი:
კომენტარი:
თენგიზ ომანიძე
თბილისი
ზაქარია კუჭაიძე
დუშეთი
კახა კუკავა
თბილისი
სანდრო ლეკვეიშვილი
თბილისი
ხათუნა გელაშვილი
ხაშური
სოლიდარობა რაჭას
ტატო გაბელია
ბაᲗუმი
სოლიდარობა რაᲭას
ლუიზა გუგავა
ქუთაისი. კახიანაური
ჩინელებს მისცეს ნება ჯანსაღი ტყეები გაჩეხონ, ივანიშვილი სადაც უნდა როგორ უნდა საღსალამათ ხეებს ჩეხავს და ქართველ კაცს რატომ არ უნდა ქონდეს გამხმარი ხეები მოჭრას, რომლებიც ისედაც დალპება ტყეებში
ანა მიქაუტაძე
თბილისი
ლევან ოგანეზიანი
ხაშური