დაფინანსება

პეტიციები


Notice: Undefined index: type_link in /home/freegeo1/domains/freegeo.ge/public_html/modules/petitions/includes/step_0.php on line 30
რაჭის ტყის მოვლა

რაჭის ტყის

მოვლა

რაჭის მოსახლეობა ითხოვს, გაიცეს მათზე ნებართვა რომ გამოხშირვის მიზნით მოიჭრას დაავადებულები ხეები სატყეო სამსახურის ზედამხედველობით და მერქანი განაწილდეს ადგილობრივ მცხოვრებლებზე, თითო ოჯახზე - 25 მ3-ის ოდენობით.

რაჭის ტყეები წარმოადგენს ბუნებრივ სიმდიდრეს როგორც ადგილობრივი მოსახლეებისთვის, ასევე მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ტყეს ხშირად სჭირდება გაჯანსაღება, ხოლო ადგილობრივ მოსახლეობას - ხის მერქანი, რათა დაიკმაყოფილოს ყოველდღიური საჭიროებები, მაგრამ ეს მოქმედებები ისე უნდა განხორციელდეს რომ არ ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს. ტყე ცოცხალი ორგანიზმია და ხშირად სჭირდება განახლება. როდესაც ტყე ძალიან ხშირი ხდება, ხეების ნაწილს საარსებოდ არ ჰყოფნის ნიადაგი და იწყებს ხმობას, რა დროსაც საჭიროა მისი გამოხშირვა, ანუ იმ ხეების მოჭრა, რაც ისედაც გახმება. აღნიშნული პროცესი არ განხორციელებულა 20 წელია. 


Notice: Undefined index: type_link in /home/freegeo1/domains/freegeo.ge/public_html/modules/petitions/includes/step_0.php on line 61
მოაწერე ხელი